57 годишен пациент с натиск в областта на гърдите и обилно изпотяване

Синусов ритъм с АV-блок I-ва степен, сърдечна честота 62 уд/мин, остър инферолатерален инфаркт, вероятен диснокамерен остър миокарден инфаркт

Вълните на Пърди са очевидни в случаят, както и реципрочните ST-депресии в I, aVL & V1-V3. Когато обаче магнитуда на елевациите в III-то отвеждане надвишават магнитуда на елевациите във II-ро отвеждане деснокамерния инферкт е много вероятен.