35 годишна пациентка с диспнея

Синусов ритъм със синусова аритмия, сърдечна честота 75 уд/мин, ювениилни Т-вълни

Нормална находка е при деца, подрастващи и млади хора да се наблюдават Т-вълни ориентирани назад, които се манифестират като инвертирани Т-вълни в прекордиалните отвеждания. С напредване на възрастта Т-вълните се ориентират напред, което се манифестира с положителност на Т-вълните във V2-V3 и инверсия на Т-вълните във V1-V3, както е в случаят. Това се нарича "ПЕРСИСТИРАЩИ ЮВЕНИЛНИ Т-ВЪЛНИ", които са с асиметрична морфология, ако обаче Т-вълните в тези отвеждания се наблюдават при пациенти над 45 годишна възраст и са симетрични или дълбоки трябва да се подозира наличие на миокардна исхемия.