59 годишен пациент страдащ от артериална хипертония, който е имал 2 синкопа

Ритъмът на пациента представлява ирегулярна брадикардия с камерна честота 36 уд/минута. Трябва да анализираме ритъмният запис от V1, както и показано на долната фигура, за да определим вида на ритъма. Като погледнем отляво виждаме налични Р-вълни (отбелязани с точка над тях), като ще забележим че има Р-вълни които са проведени към камерите и Р-вълни които не са проведени към камерите, като камерните комплекси които са генерирани от проведените Р-вълни са обозначени със стрелки. Виждаме, че камерните комплекси пред които има Р-вълни са тесни, с продължителност 90-100 милисекунди. След първия нормален камерен комплекс имаме 2 непроведени Р-вълни, както и тесен камерен комплекс с различна морфология (обозначен с точка и стрелка), после още една непроведена Р-вълна и след нея отново проведена към камерите Р-вълна с PR-интервал около 120 милисекунди. Поради това, че има повече от 1 Р-вълна пред 1 камерен комплекс явно имаме АV-блок, но няма прогресивна пролонгация на PR-интервала както при Мьобиц I, а има периоди с мултиплени непроведени Р-вълни и поради това имаме високостепенен АV-блок . Вторият и шестият камерен комплекс са АV-избягващи удари, които както виждате се развиват след дълги паузи. Камерните комплекси имат нормален аксис и нормални QT-интервали, като предоминира във V1 RSR' морфологията.