44 годишна пациентка с интермитентни епизоди на палпитации

Синусов ритъм, сърдечна честота 87 уд/мин; синдром на Волф-Паркинсон-Уайт

Това е най-често срещаният синдром на камерно предвъзбуждане, който се характеризира с триадата:

  • къс PR-интревал, < 12 sec
  • Пролонгиран камерен комплекс над 0.10 секунди
  • Наличие на "делта" вълна в началото на камерният комплекс

Синдрома на Волф-Паркинсон-Уайт може да симулира вентрикуларна хипертрофия, десен бедрен блок или стар остър миокарден инфаркт.

Лявото положение на електрическата сърдечна ос в случаят се дължи на този синдром в слуаят.