86 годишна пациентка, която се оплаква от генерализирана слабост

Синусов ритъм с наличен АV-блок Мьобиц I, сърдечна честота 50 уд/мин, левокамерна хипертрофия и десен бедрен блок

АV-блока тип Мьобиц I се характеризира с регулярни Р-вълни, като тук атриалната честота е около 65 уд/мин. с прогресивна пролонгация на PR-интервала, докато една Р-вълна не се проведе към камерите. Обикновено има и прогресивно скъсяване на RR-интервалите, докато Р-вълната стане непроводима. Лявото положение на електрическата сърдеча ос е поради наличната левокамерна хипертрофия, която се диагностицира по ЕКГ-критерии, а именно в случаят R-вълна в aVL > 11 милиметра.