55 годишен мъж, който се представя клинично с 10 минутна съкрушителна субстернална гръдна болка

Сърдечният ритъм е синусова брадикардия. Аксиса и интервалите са нормални. Т-вълните в V2, V3 и V4 са хиперакутни. Налични са минимални ST-елевации в V1 и V2. ST-сегмените в II, III и аVF при все, че са изоелектрични имат абнормална морфология (лекостепенна елевация) и нормален изглед на Т-вълната. Има и инвертирани Т-вълни в aVL.

Напрактика в случаят имаме МНОГО РАННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ST-елевационен остър миокарден инфаркт. Първият ЕКГ признак за запушването на епикардните артерии са появата на хиперакутните Т-вълни - те се развиват още в първите минути на оклузията и се последват от елевация на ST-сегмента. Лекостепенните ST-елевации във V1 и V2 са просто началото на елевационните ЕКГ-изменения. Хиперакутните Т-вълни при острият миокарден инфаркт трябва да се разграничат от хиперакутните Т-вълни при хиперкалемията, които са по-тесни и по изострени, а тези хиперакутни Т-вълни са широки и заоблени.