36 годишна пациентка, която е преживяла синкоп

Наличен е ирегулярен ритъм, като има едновременно широки и тесни камерни комплекси.

Сърдечната честота е висока, от около 180 уд/минута до 300 уд/минута.

Електрическата сърдечна ос е ляво позиционирана, а камерните комплекси имат вид характерен за десният бедрен блок - няма белези за исхемия.

Диференциалната диагноза на шикококомплексната тирегуларна тахикардия включва наличието на предсърдно мъждене на фона на преждесъществуващ десен бедрен блок или честота-зависима аберантна проводимост, полиморфна вентрикуларна тахикардия, предсърдно мъждене развило се на фона на АV-байпас или синдром на Волф-Паркиносн-Уайт. Морфологията обаче тук не съответства на полиморфната вентрикуларна тахикардия. На пръв поглед имаме предсърдно мъждене с аберантна проводимост, но някои тесни камерни комплекси имат по-висока честота от другите ШИРОКИ камерни комплекси, които са по-бавни. Ако имаше аберантна проводимост щеше да е точно обратното: шикорите комплекси, да са с по-висока честота от теснокамерните, които щяха да са с по-бавна честота...

Комбинацията на ирегулярен ритъм с вариращи по широчина камерни комплекси е характерна за предсърдно мъждене на фона на съществуваща аберантна проводимост към камерите ими синдром на Волф-Паркинсон-Уайт. Ако ритъма бе синусов трябва да е налична типичната Делта-вълна, но при предсърдно мъждене на фона на аберантна проводимост бързите/хаотични предсърдни импулси бомбандират АV-възела и допълнителният проводен тракт и всеки камерен комплекс се състои от комбинация от импулс проведен както през АV-възела така и през допълнителният проводен тракт, което в случаят обяснява и наличието на различни по широчина камерни комплекси.