54 пациентка, която съобщава за централна стенокардна по характер болка и фотофобия

АV-връзков ритъм, СЧ 50 уд/минута, остър преден и високо латерален миокарден инфаркт

Налични са Р-вълните, но PR-интервала с продължителност под 0.12 секунди подсказва АV-произхода на сърдечният ритъм. Честотата е типична за този ритъм също така. ST-сегментната елевация в средните прекордиални отвеждания дава диагнозата преден ОМИ. ST-сегментна девиация обаче се наблюдава и в I-во, както и в aVL, което кореспондира с инфаркт в региона на високата камерна стена на лявата камера. Реципрочните депресии на ST-сегмента са налични в долните отвеждания. 

Наличието на реципрочни ST-депресии повишава специфичността на ST-сегментните елевации при острият миокарден инфаркт.