65 годишен мъж, пушач с положителна анамнеза за наличие на ХОББ с чести екзацербации

Синусов ритъм, СЧ 85 уд/мин; ляв заден фасцикуларен блок

Комбинацията от десен бедрен блок + фасцикуларен блок се нарича БИФАСЦИКУЛАРЕН БЛОК.

Левият заден фасцикуларен блок е по-честа находка отколкото предния ляв фасцикуларен блок и се наблюдава по-често в комбинация с десен бедрен блок отколкото като изолирана находка.

Левият заден фасцикуларен блок се асоциира с:

  • Дясно отклонение на електрическата сърдечна ос
  • qR-комплекси в отвеждане III-то
  • Липса на други прини за дясно отклонение на електрическата сърдечна ос

Диференциалната диагноза на дясното отклонение на електрическата сърдечна ос включва:

  • Заден ляв фасцикуларен блок
  • Деснокамерна хипертрофия
  • Остър напр.белодробен емболизъм
  • Хронично обструктивно белодробно заболяване напр.ХОББ
  • Вентрикулрна ектопия
  • Хиперкалемия
  • Супратерапевтична употреба на блокери на натриевите канали напр.трициклични антидепресанти