49 годишен пациент с временни епизоди на гръдна блока

Синусов ритъм, СЧ 81 уд/мин; преден ляв фасцикуларе блок

Предният ляв фасцикуларен блок се асициира с:

  • Ляво патологично положение на електрическата сърдечна ос
  • qR-комплекси с голяма R-вълна или само налична R-вълна без q-зъбец в I и aVL 
  • rS-комплекси в III-то отвеждане
  • Липса на други причини за лява девиация на електрическата сърдечна ос

Диференциалната диагноза на патологичното ляво увеличение на електрическата сърдечна ос включва следното:

  • Ляв преден фасцикуларен блок
  • Пълен ляв бедрен блок
  • Преден миокарден инфаркт
  • Лево камерна хипертрофия
  • Вентрикуларна ектопия
  • Синдром на Волф-Паркинсон-Уайт