83 годишен пациент, който наскоро е увеличил дневната доза на бета-блокера си и понастоящем се оплаква от диспнея при усилие.

Синусов ритъм, сърдечна честота 80 уд/минута. АV-блок І-ва степен и ляв бедрен блок.

При левият бедрен блок има пролонгация на камерният комплекс над 0.12 секунди + широк монофазен R-зъбец в І и V6 + дълбок S-зъбец във V1 (често без наличие на R-зъбец в това отвеждане). ST-сегмента, както и Т-вълните са насочени в посока противоположна на вектора на камерният комплекс и това е правилото за "подходяща дискордантност". 

Причината за появата на АV-блока в случая е увеличената дневна доза на бета-блокера, като бета-блокерите, блокерите на Са-канали и Дигоксин се наричатн още "АV-блокери" и приложението им често се асоциира с пролонгация на PR-интервала.