43 годишен мъж, асимптоматичен

Синусов ритъм, сърдечна честота 100 уд/минута - десен бедрен блок.

Десният бедрен блок се характеризира с rSR` форма на камерният комплекс в десните прекордиални отвеждания, при все че може да се прояви и само с широка R- вълна или само с qR-комплекс в тези отвеждания. S-вълната в латералните отвеждания: І, aVL & V5-V6 е широка и камерния комплекс е над 0.12 секунди.

В отвеждания V1-V3 често се наблюдава ST-сегментна депресия, както и инвертирани Т-вълни. 

ВСЯКА ЕЛЕВАЦИЯ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА НАСОЧВА ВНИМАНИЕТО КЪМ НАЛИЧИЕ НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ.

При непълният десен бедрен блок има същите критерии, но липсва разширен камерен комплекс в латералните отвеждания.