Въпрос:

Кое от следните лекарства е предпочитаният вазопресор за начално лечение на септичен шок:

  1. Норепинефрин
  2. Допамин
  3. Епинефрин
  4. Вазопресин

Отговор и обяснения

Правилната употреба на вазопресорите в първоначалното лечение на септичният шок все още се дебатира.

Засега е доказано, че Норадреналин е по-ефикасен от Допамин за лечението на хипотонията асоциирана, която се причинява от сепсис, като след приложението на Норадрениалин уринното отделяне е по-силно, а нивата на лактата в кръвта са по-ниски. Също така спланнихусовота кръвообръщение се потенциира най-силно от приложението на Норадреналин. Приложението на Допамин при пациенти със сепсис има за последствие по-честа поява на тахикардия и аритмии.

Ето защо Норадреналин засега се обсъжда като терапия от първа линия, а приложението на Епинефрин като препарат от втора линия за лечение на сепсис асоциирана хипотония. Към приложението на Норадреналин може да се добави Вазопресин, но последният НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМОСТОЯТЕЛНО при септичен шок.

По принцип терапията на септичният шок трябва да се извърши в отделенията по реанимация.