Въпрос:

Кои от следните изоензими спадащи към чернодробните оксигенази са най-често заангажирани във взаимодействието лекарство-лекарство:

  1. 3А4
  2. 2С9
  3. 2Д6
  4. 2С8

Отговор и обяснения

Верният отговор е №1 - 3А4!

Субфамилията на 3А чернодробните изоензими са най-широко разпространени при хората и са отговорни за лекарственият метаболизъм на много препарати.

Множество лекарствени взаимодействия се осъществяват чрез 3А4 изоензимните системи, като лекарствата могат да бъдат или индуктори на тези изоензими или техни инхибитори.