Въпрос:

Кое от следните усложнения в хода на терапията на бета-таласемия може да се очаква при децата, няколко години след инициирането на лечението:

  1. Инфекция на костния мозък
  2. Апластична криза
  3. Конгестивна сърдечна недостатъчност
  4. Ренална недостатъчност

Отговор и обяснения

Верният отговор е №3 - конгестивна сърдечна недостатъчност!

Еинствената терапия при бета-таласемията е хемвотрансфузията, като терапевтичната цел е поддържане нива на хемоглобина над 90 гр/литър.

Мулиплените хемотрансуфзии обаче водят до развитието на сърдечна хемохроматоза, пораде което се налага извърването на желязна хелация с приложението на Дефероксамин плюс витамин С.