Въпрос:

Коя е терапията от първа линия при есенциална хипертония при деца без наличие на таргетна органна увреда:

  1. Бета-блокер
  2. Блокер на калциевите канали
  3. Диуретик
  4. Промяна в начина на живот в продължение на 2 месеца: диета, повишена физическа активност, отслабване на тегло и мониторинг на кървното налягане

Отговор и обяснения

Верният отговор е № 4 - промяна в начина на живот на пациента в продължение на 2 месеца!

Ако промяната в начина на живот на пациента не донесе желания реултат следва да започне приложението на фармакотерапия при педиатричният хипертоник.