Въпрос:

Кое от следното твърдение, отнасящо се за аденозин не е вярно:

  1. Аденозина е нормален компонент на тъканите
  2. Аденозин се използва успешно за лечение на атриални аритмии
  3. Аденозин има кратък полу-живот
  4. Аденозин деполяризира атриовентиркуларният възел, за да упражни анти-аритмогенното си действие

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 !

Аденозин е нормален компонент на телесните тъкани и може да се прилага венозно.

Аденозин е много ефективен за терминиране на нодални аритмии.

Аденозин действа като хиперполяризира тъканите.

Аденозин има кратък полу-живот и може да причини появата на флаш реакция и хипотония при много бързо венозно приложение.