Въпрос:

Когато са стимулирани алфа-1 рецепторите, какъв е крайният резултат:

  1. Развитие на тахикардия
  2. Развитие на хипертония
  3. Развитие на брадикардия
  4. Развитие на хипотония

Отговор и обяснения

Верният отговор е № 2 - развитие на артериална хипертония!

Стимулацията алфа-1 рецепторите води до развитие на вазоконстрикция с последваща елевация на кръвното налягане.

Катехомалините, като адреналин/норадреналин са невротрансмитерите, които стимулират алфа-1 рецепторите.