Терапевтични цели: (1) да облекчи симптомите на целиачното заболяване; (2) да предотврати рецидивите на болестта; (3) да предотврати появата на лимфом – рискът от развитие на лимфом се връща към нормалния за общата популация след 5 години спазване на диета несъдържаща глутен.

         Всички пациенти с целиачно заболяване трябва незабавно да започнат да спазват диета напълно несъдържаща глутен.

         Пациентът се нуждае от специализирана консултация с диетолог, за да може диетата му да бъде правилно съставена, още повече че диетата трябва да е свободна и от лактоза поради наличния вторичен лактазен дефицит, който обаче се “самоизлекува” след 1-2 месеца от началото на спазването на диетата несъдържаща глутен.

         При пациентите с калциев дефицит се назначават добавки съдържащи както калция така и витамин Д поради опасността от развитие на остеопения. В случаи на тетания се назначава калциев глюконат, обаче хипомагнеземията трябва да се коригира преди началото на лечението на хипокалциемията.

         За да се коригират другите нутриционални дефицити се назначават желязо съдържащи препарати (понякога особено в началото на терапията и парентерално), фолиева киселина и витамин В12 (парентерално по 1000 гами седмично  продължение на няколко седмици).

         Парентерално приложения калий коригира хипокалемията.

         При рефрактерни случаи се ползва орален преднизолон, като целта е да се намери най-ниската поддържаща доза от този клас препарати. Терапията започва с доза от 40-60 мг дневно и след като пациентът влезе в ремисия дозата се намаля с 5-10 мг седмично.

         Някои изследвания показват, че имуносупресивна терапия с Азатиоприн и Циклоспорин е от полза при рефрактерните случаи.

         Препоръчително е пациентите с целиачно заболяване да се имунизират с пневмококова ваксина. Имуносупресантите могат да намалят ефекта на ваксината !