Глава II - кардиология - механизъм на аритмиите, нарушено провеждане на импулса

RE-ENTRY: това е нехомогенно провеждане на възбудните импулси в порядък на нова спешност в области, които наскоро са били деполяризирани и субсеквентно реполяризирани /кръгово възбуждение/

 • Преждевременно изискване
  • Тук има два паралелни електрически кръга където двете му рамена имат различен рефракторен период и скорост на проводимост на импулсите напр.бърз и бавен път
  • Преждевременни съкращения /предсърдни или камерни/
 • Класификация
  • Микро ре-ентри: това е толкова малко ре-ентри, че не може да се отбележи чрез извършването на ЕКГ напр.при вентрикуларните тахикардии и някои атриовентрикуларни патологии
  • Макро ре-ентри: това вече е голям кръг, чието наличие може да се установи чрез ЕКГ напр.при предсърдното трептене, предсърдното мъждене и вентрикуларните фибрилации

ПРОВОДНИ БЛОКОВЕ: те са частични или тотални

 • Могат да заангажират синусовият, атриовентрикуларният възли, сноповете на Хис и бедрата му

ВЕНТИРКУЛАРНА ПРЕ-ВЪЗБУДИМОСТ: това е конгенитална аномалия където вентрикуларния миокардиум се активира електрически по-рано от нормалните атриовентрикуларни импулси напр.при синдрома на Волф-Паркинсон-Уайт