Глава II - кардиология - механизъм на аритмиите, нарушено образуване на импулса

АВТОМАТИЧНОСТТА отразява способността на  пейсмейкърните клетки да се деполяризират спонтанно и да генерират самостоятелно акционен потенциал

 • Клетките, които имат тази способност се наричат "пейсмейкърни клетки" и са локализирани в синусовият възел, предсърдната проводна мрежа, снопа на Хис и лявото му и дясно негово разклонение, а също така във фасцикуларните клетки на Пуркине и вентрикуларната ендокардиална проводна система
 • Те се повлияват от:
  • Неврохормонални въздействия /вегетативната нервна система/
   • Колкото по-високо са разположени пейсмейкърните клетки, толкова по-чувствителни са към тези въздействия
  • Лекарствени продукти напр.Дигоксин, който проявява вагален ефект в синусовият и атрио-вентрикуларния възел, но симпатикусов ефект в други места от проводната система на сърцето
  • Локално налична патология напр.миокардна исхемия
  • Проводни блокове, които позволяват на дисталният фокус да контролира вентрикулите

ТРИГЕРНА АКТИВНОСТ - това е абнормална деполяризация, която се наблюдава по време или след нормална реполаризация и се развива поради наличие на осцилации в мембрания потенциал.