Глава III - хематология - генетични заболявания на  хематологичната система

Фактор V (Leiden)

 • Генетичен дефект
  • Автозомно доминантно
  • Касае се  замутация  на на гена отговорен за синтезата на фактора на кръвосъсирването V, локализиран върху хромозома I
 • Патофизиология
  • Фактор V е резистентен за деградация  от  протеин С
 • Клинична манифестация
  • Увеличен риск от развитие  на  дълбоки венозни тромбози и/или пулмонален емболизъм  - тромбофилично състояние
 • Лабораторни находки
  • Доказва се чрез генетичен тест
  • Резистентен тест  на активираният  протеин С
 • Лечение
  • Антикоагулация с Кумадин

Анемия на Фанкони

 • Генетичен дефект
  • Автозомно рецесивно  унаследяване
 • Патофизиология
  • Увреда на протеини,  които са заангажирани в ДНК възстановяването
 • Клинична манифестация
  • Проявява се между   3-тата и 14-тата година   от живота на пациентът
  • Появяват се кожни петна  с цвят на кафе
  • Нисък ръст  на пациентите
  • Скелетни аномалии
  • Ментално изоставане
 • Лабораторни находки
  • Наличие на апластична анемия
  • Хипоцелуларен костен мозък
 • Лечение
  • Трансплантация на  костно-мозъчни  стволови клетки

Хемофилия А

 • Генетичен дефект
  • Х-свързано рецесивно
  • Дефицит на фактор VIII
 • Патофизиология
  • Неефективен коагулационен отговор
 • Клинична манифестация
  • Кървене
  • Хемартрози
 • Лабораторни находки
  • Пролонгирано РТТ
  • Нормално РТ
  • Нормално  време на кървене
  • Нормално тромбиново време
 • Лечение
  • Заместване на намаления/липсващ фактор

Хемофиллия В

 • Генетичен дефект
  • Х-свързано рецесивно
  • Дефицит на фактор IХ
 • Патофизиология
  • Неефективен коагулационен отговор
 • Клинична манифестация
  • Кървене
  • Хемартрози
 • Лабораторни находки
  • Пролонгирано РТТ
  • Нормално  РТ
  • Нормално време на кървене
  • Нормално тромбиново  време
 • Лечение
  • Заместване на дефицита от фактор IХ

Хередитарна сфероцитоза

 • Генетичен дефект
  • Дефектна синтеза на еритроцитният мембранен протеин - спектин
 • Патофизиология
  • Спектин е или мутирал  или е дефектно синтезиран поради което еритроцитите приемат  сферична форма
  • Сфероцитите  се хемолизират в  слезката
 • Клинична манифестация
  • Жълтеница
  • Склерален иктер
  • Пигментирани жлъчни камъни
  • Спленомегалия
 • Лабораторни находки
  • Хемолитична  анемия
  • Сфероцити  в еритроцитната  натривка
  • Увеличение на МСНС
 • Лечение
  • Спленектомия
  • Допълнителен прием  на  фолиева  киселина

Сърповидно клетъчна  анемия

 • Генетичен дефект
  • Продукция на  хемоглобин S
 • Патофизиология
  • Хемоглобин S поллимеризира в хипоксична среда  (инфекции,   повишени  физически  усилия  и  дехидратация)  предизвиквайки сърповидна форма  на еритроцитите
 • Клинична манифестация
  • Хемолитична  анемия
  • Поява на вазооклузивни кризи: болка в абдомена, болки в крайниците и др.
  • Поява на  апластични кризи  - при инфекция с В19 вируса
  • Повишена  склонност към развитие на салмонелозни  инфекции
 • Лабораторни находки
  • Наличие  на  сърповидни еритроцити в периферната  еритроцитна натривка
  • Телца  на Howell - Jolly
 • Лечение
  • Болкоуспокояващи
  • Хидратация
  • Кислородотерапия
  • Прилага се и хидроксиурея, която  увеличава нивата на  хемоглобин F

 Болест на von Willebrand

 • Генетичен дефект
  • Дефицит на фактора  на фон Улебранд
 • Патофизиология
  • Нарушение на тромбоцитната  адхезия
  • Функционален дефицит на факотор VIII
 • Клинична манифестация
  • Мукозни кървения
 • Лабораторни  находки
  • Пролонгирано РТТ
  • Пролонгирано време на кървене
  • Нормално РТ
 • Терапия
  • Да не се употребява аспирин
  • Прилага се Дезмопресин или заместване на  фактор VIII