Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - радиопедия, златният S признак

Какъв признак се вижда и защо той  е важен за  разпознаване?

Това, което  се вижда  се нарича "златният S признак"

Този признак представлява радиографски признак на   колапс  на десния   горен лоб, поради наличие на  обструктираща централна маса.

Границите на колабиралият горен лоб формира S-образна крива (синята линия), като централната  й извивка очертава границите на туморната маса. Този  признак е високосензитивен за наличие  на първичен белодробен карцином и   установяването му налага последващо изследване с КТ.  Дясната долна снимка показва данните от КТ на белият дроб, където десният горен лоб е колабирал поради наличие на белодробна неоплазия, която заангажира и медиастимуна.