17 годишен пациент се манифестира клинично с посочените  на снимките лезии, абдоминални колики и болка в гърба. Кое твърдение не е коректно?

 1. Между 10  и 20% от пациентите имат артрит,  което отразява болестният процес
 2. Може да е придружена патологията от наличие на анкилозиращ спондилит
 3. Ренални оксалатни камъни има в 5-15%  от пациентите
 4. Тютюнопушенето се  асоциира с превантивен ефект
 5. Патологичните находки се  характеризират със сегментно чревно възпаление и лезии

Верният отговор е № 4

 • Лезиите  при болестта на Крон могат да се  развият от устата до ануса на пациентът
 • Асоциираните патологии   включавт: интестинални фистули, стриктури и перианално заболяване
 • При 10-20% от пациентите има наличен серонагитавен артрит, който отразява активността на гастроинтестиналното възпаление
 • Болестта на Крон може да се асоциира с наличие на анкилозиращ спондилит, като пациентите са позитивни за HLA-B27
 • Кожните лезии са налични при 10% от пациентите  и включват: пиодерма гангренозум, афтозни язви  и еритема нодозум
 • Ренална оскалаза се установява при 5-15% от пациентите поради нарушен чревен метаболизъм на калция
 • Тютюнопушенето трябва да бъде преустановено при всички  пациенти  страдащи от болест на Крон
 • Няма ефективна профилактика