Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - радиопедия,  черният  признак

Къде  е локализирана белодробната аномалия? Какъв нормален радиографски признак липсва?

Пневмония в долния  белодробен лоб  - липса  на "черният признак"

ЧЕРНИЯТ ПРИЗНАК - това  е важна находка  при белодробната латерография, като се касае за постепенно евеличение на радиофреквенцията (тъмната област)  на вертебралните прешлени, поради увеличение на количеството въздух в белия дроб.

Когато този въздух е  изместен от друга, в случаят възпалителна, материя (дясното изображение), тогава вертебралните прешлени изглеждат с  абнормална   радиоплътност (бели).