Печат
Посещения: 512

Глава VII –  спешна медицина – гърчове

При гърчовите епизоди се наблюдава тонично-клонична активност, постепенно възстановяване яснотата на съзнанието, а понякога има и амнезични епизоди.

Пациенът е  безсъзнаниеи, има белези по латералната повърхност на езика, може да се развие и евентуално сърдечен арест (затова трябва винаги да се проверява пулса на пациент в гърч), може да се подтисне и респирацията и тогава се пристъпва към извършване на обща анестезия и интубация.

Терапевтичвният усепх от горепосочените мерки е близо 60%, при неуспех трябва да се подозира наличие на СТАТУС ЕПИЛЕПТИКУС и да се смени терапевтичната стратегия!