Глава VII –  спешна медицина – гърчове

При гърчовите епизоди се наблюдава тонично-клонична активност, постепенно възстановяване яснотата на съзнанието, а понякога има и амнезични епизоди.

Пациенът е  безсъзнаниеи, има белези по латералната повърхност на езика, може да се развие и евентуално сърдечен арест (затова трябва винаги да се проверява пулса на пациент в гърч), може да се подтисне и респирацията и тогава се пристъпва към извършване на обща анестезия и интубация.

  • Диазепам 5-10 мг/венозно (без разреждане) при възрастни, при деца 0.1 мг/кг до 0.5 мг/кг (еветуално) или Лоразепам 1-2 мг/венозно или Мидазолам (предпочита се при деца) 0.2 мг/кг - всички тези лекарствени продукти са препарати от първи ред за лечение на гърчове!
  • Фенитоин 15-20 мг/кг, до евентуално 50 мг/кг/венозно (глюкоза не се ползва за разредител на фенитоин); при деца 10 мг/кг/много бавно венозно; Фосфенитоин е нова лекарствена формула, която има фенитоинов еквивалент, като действа по-бързо и сигурно приложен венозно - дозата е 100-150 мг/минута
  • Фенобарбитал 750-1500 мг/бавно венозно; при деца 5 мг/кг/доза/бавно венозно до 20 мг/кг/обща доза дадена в продължение на 60 минути
  • Лидокаин венозно в стандартна доза - рядко се прилага в наши дни

Терапевтичвният усепх от горепосочените мерки е близо 60%, при неуспех трябва да се подозира наличие на СТАТУС ЕПИЛЕПТИКУС и да се смени терапевтичната стратегия!

  • Терапия от първи ред е приложението на Тирамин100 мг+Глукоза+Лоразепам. в доза 2 мг/мин/венозно до обща доза 0.1 мг/кг или диазепам до 20 мг/венозно (ректалният гел е с кконцентрация 5 мг/милилитър или Мидазолам 0.2 мг/кг
  • Терапия от втори ред е приложението на Фосфенитоин в доза 20 мг/кг в продължение на 10 минути или Фенитоин 1-1.5 грама/венозно, разреден в продължение на 30 минути, но трябва да се знае, че понякога по време на приложението на Фенитоин се налага извръшване на интубация на пациентът поради подтискане на дошането от. препарата
  • Терапия от 3-ти ред:  Фенобарбитал в доза 15 мг/кг със скорост 100 мг/минута/само венозно - също опасност от дихателна депресия налагаща интубация или Лидокаин. 100 мг/венозен болус със скорост 2 мг/минута
  • Терапия от 4-ти ред е извършването на обща анестезия