Ноктите показани на горната фотография принадлежат на 56 годишна жена, която изглежда в. недобро здравно състояние. Кой от долуизброените органи е. най-вероятно да е засегнат?

 1. Черен дроб
 2. Бъбреци
 3. Сърце
 4. Бели дробове
 5. Панкреас

Верният отговор е № 4 - белите дробове

 • Класическа трида:
  • Жълти нокти
  • Лимфедема по крайниците
  • Плеврални изливи
 • Нокътни изменения
  • Обезцветяване: жълти до жълто-зелени или кафеви нокти
  • Бавен разстеж на ноктите
  • Онихолиза
 • Пулмонални асоциации
  • Плеврален излив в 35-40%, лимфоцитно предоминиращ, често билатерален и рецидивиращ
  • Рестриктивни или облструктивни белодробни дефекти
  • Бронхиектазии в 20%
 • Системни асоциации
  • Риносинуит
  • Хроничен оток на долните крайници
  • Оток на гърдите
  • Феномен на Рейно
  • Перикарден излив
 • Лимфната недостатъчност е часто наблюдавана и нейното последствие е оток на крайниците
 • Нокътните изменения могат да са реверзибелни и невинаги корелират с наличие на пулмонално или друго заболяване, но те тряблва да се търсят настойчиво
 • Няма лечение на тази патология