Печат
Посещения: 260

Глава VII –  спешна медицина – асистолия

Описание на патологията

При асистолията няма пулсова активност, на монитора има права линия.

Лечение

Реверзибелни причини за асистолията