Глава VII –  спешна медицина – асистолия

Описание на патологията

При асистолията няма пулсова активност, на монитора има права линия.

Лечение

 • КПР с външен сърдечен масаж, пулса се проверява на 2 минути
 • Епинефрин 1 мг/венозно през 3-5 минути
 • Трябва да се обсъди извършване на интубация
 • Лекувайте реверзибелните причини за асистолията

Реверзибелни причини за асистолията

 • Хиповолемия
 • Хипоксия
 • Метаболитна/респираторна ацидоза
 • Хипо/хиперкалемия
 • Хипо/хипегликемия
 • Експозиция на токсини
 • Сърдечна тампонада
 • Тензионен пневмоторакс
 • Миокарден инфаркт
 • Тромбоемболизъм напр.белодробен тромбоемболизъм
 • Травма