40 годишен пациент се представя клинично с хиперпигментация, малабсорбтивна диария, немотивирано отслабване на телесно тегло, рекурент артрит и лимфаденопатия. Негов контакт е съпругата му. Кой от следните тестове трябва да бъде извършен, за да се потвърди диагнозата му?

  1. ЯМР на главата
  2. КТ на абдомена с насоченост към надбъбречните жлези
  3. Тънкочревна биопсия с периодично изследване с киселинен-шифт
  4. Дексаметазон - супресионен тест
  5. Козинтропин стимулационен тест

Верният отговор е №3

  • Болестта на Уипле представлява хронично-рецидивираща, системна инфекция, което заангажира и ЦНС, сърцето, бъбреците и тънките черва
  • Наблюдава се предимно при пациенти на. средна възраст
  • Причинителят е Грам (+) бацил, наречен Троферима уиплеи
  • Около 40-50% от пациентите страдащи от болестта на Уипле имат и хиперпигментация на кожата, която е изложена на слънчева светлина
  • Другите клинични признаци включват: немотивирано отслебване на телесно тегло (80%), диария (75%), артралгия (70%), лимфаденопатия (50%), абдоминални тенезми (50%), треска (40%), едема (25%),  глосит (20%), спленомегалия (10%) и асцит (5%)
  • 90% от пациентите имат стеатория
  • Често се наблюдават и анемия с неясна етиология и тромбоцитоза
  • Ставната симптоматика може да предшества с години появата на ругите симптоми
  • Диагнозата се доказва, чрез тънкочревна биопсия, като могат да се видят на взетите материали и бацилитие, които приичняват болестта
  • Лечението е с тримепотприм-сулфаметоксазол в продължение на 12 месеца
  • Отговорът към антибиотичната терапия се проявява в първите 2-4 седмици от началото на приема
  • Уви рецидивите се наблюдават в около 40% от пациентите