Глава V - токсикология - ухапване от морска змия

Отровните морски змии се намират предимно в Австралия, у нас живеят по-безобидните им видове. Това са въздух - дишащи рептили, които могат да издържат под водата до 20 минути. Ухапванията са редки и се получават предимно когато човек настъпи змията. Повечето ухапвания нямат сериозни последствия, но ако се развият системни комплбикации се наблюдават предимно постсинаптични навретоксични парализи и миозит.

Първоначалната симптоматика вклчва: гадене, главоболие, подръщане и мидриаза.

Невротоксичността се проявява чрез дизартрия, птоза на клепачите, дисфазия. и. прогресивна парализа,  като финналната еволюция е развитието на дихателна недостатъчност.

След ухапване от морска змия крайника на пациента трябва да се имобилизира и да се постави компресивна превръзка върху раната.

Трябва да се постави противозмийски серум и терапевтичното ви внимание трябва да се насочи към поддържане на дихателната функция на пациентът и при необходимост да се пристъпи към допълнителна вентилация. Венозното приложение на кортикостероиди е задължително също така.