Печат
Посещения: 392

Глава VII –  спешна медицина – пенетрираща гръдна травма

Първоначални мерки и ресукцитация

Не се подлъгвайте от размира на трявмата, защото. няма връзка между нейният размер и пораженията, които са нанесени, това от една страна, а от друга страна няма връзка между входният. размер. на травмата и изходният й размер.

Всички пациенти с пенетрираща сърдечна травма се нуждаят от кислородотерапия, трябва да се осигурят два венозни пътя и ресукцитация в зависимост от това дали е наранен или не гръбначният стълб. на пациентът, състоянието на циркулацията му и състоянието на дихателната му дейност. 

Пациентът трябва да бъде съблечен ггол и да се огледа изцяло за допълнителни наранявания също така. Трябва да се знае, че пенетриращата. гръдна травма често ангажира и абдомена, защщото проектилът може да е пробил диафрагмата.

След първоначалният преглед терапията се насочва към лечение на:

По нататъшните терапевтични действия зависят от хемодинамичният статус на пациентът.

Ако пациентът с гръдна травма е стабилен (затворена гръдна травма)

 Ако пациентът е нестабилен (отворена гръдна травма)

Всяко една отворен гръдна травма може да причини респираторна недостатъчност, като хипоксията се развива бързо.

Пациентът трябва да се прецени за наличие на респираторен дисстрес, цианоза и тахипнея.

Терапията се фокусира върху:

Сърдечна тампонада

Хеморагията в перикардният сак може да компрометира сърдечната дейност съобрано скоростта с която се е развил - кулминацията на този процес е сърдечен арест.

Клинична е. диагнозата тук и е необходима голяма ддоза клинична позодрителност. Триадата на Бек включва:

  1. Разширение на шийните вени
  2. Артериална хипотония
  3. Силно отслабени сърдечни звуци

Ако пациентът е с обилна. външна хеморагия допълнително, шийните му вени няма да са разтеглени поради наличната хиповолемия.

Кусмауловият признак, и пулсус парадоксус са също класичеки клинични прояви. на сърдечната тампонада, но те не са от голяма полза при поставянето на тази диагноза в условията на спешност.

Иследванията при сърдечната тампонада са както следва:

Лечението. на сърдечната тампонада е: