Глава VII –  спешна медицина – пенетрираща гръдна травма

Първоначални мерки и ресукцитация

Не се подлъгвайте от размира на трявмата, защото. няма връзка между нейният размер и пораженията, които са нанесени, това от една страна, а от друга страна няма връзка между входният. размер. на травмата и изходният й размер.

Всички пациенти с пенетрираща сърдечна травма се нуждаят от кислородотерапия, трябва да се осигурят два венозни пътя и ресукцитация в зависимост от това дали е наранен или не гръбначният стълб. на пациентът, състоянието на циркулацията му и състоянието на дихателната му дейност. 

Пациентът трябва да бъде съблечен ггол и да се огледа изцяло за допълнителни наранявания също така. Трябва да се знае, че пенетриращата. гръдна травма често ангажира и абдомена, защщото проектилът може да е пробил диафрагмата.

След първоначалният преглед терапията се насочва към лечение на:

 • Тензионният пневмоторакс
 • Евентуалната сърдечна тампонада
 • Масивният хемоторакс

По нататъшните терапевтични действия зависят от хемодинамичният статус на пациентът.

Ако пациентът с гръдна травма е стабилен (затворена гръдна травма)

 • Започва се кислородотерапия
 • Взима се кръв за определяне на кръвната група на пациентът, ако тя не е известна
 • Мониторират се кислородната му сатурация, сърдечната му дейност и дишането
 • Обзорна графия на бял дроб и сърце
 • Извършва се електрокардиограма
 • Извършва се FAST - ехографско изследване
 • Венозна аналгезия, при необходимост
 • Прилага се ТАТ
 • Обсъжда ссе нуждата. от профилактично приложение на антибиотик напр.2 грама Цефуроксим
 • Покрива се раната със стерила превръзка
 • Какъвто и да е пневмоторакса той трябва да се дренира с гръдна тръба

 Ако пациентът е нестабилен (отворена гръдна травма)

Всяко една отворен гръдна травма може да причини респираторна недостатъчност, като хипоксията се развива бързо.

Пациентът трябва да се прецени за наличие на респираторен дисстрес, цианоза и тахипнея.

Терапията се фокусира върху:

 • Агресивна кислородотерапия
 • Раната се покрива със стерилна превръзка
 • Гръден дрен за овбадяване на пнавмоторакса, но не и през раната естествено
 • Допълнителна ресукцитация при необходимост
 • Необходима е колаборация с гръден хирург

Сърдечна тампонада

Хеморагията в перикардният сак може да компрометира сърдечната дейност съобрано скоростта с която се е развил - кулминацията на този процес е сърдечен арест.

Клинична е. диагнозата тук и е необходима голяма ддоза клинична позодрителност. Триадата на Бек включва:

 1. Разширение на шийните вени
 2. Артериална хипотония
 3. Силно отслабени сърдечни звуци

Ако пациентът е с обилна. външна хеморагия допълнително, шийните му вени няма да са разтеглени поради наличната хиповолемия.

Кусмауловият признак, и пулсус парадоксус са също класичеки клинични прояви. на сърдечната тампонада, но те не са от голяма полза при поставянето на тази диагноза в условията на спешност.

Иследванията при сърдечната тампонада са както следва:

 • ЕКГ
 • Обзорна. графия на бял дроб и сърце
 • FAST - ехографско изследване (колапс на ясната камера + перикарден излив)

Лечението. на сърдечната тампонада е:

 • Кислородотерапия
 • Два венозни пътя + кристалотерапия и ЕКГ мониторинг
 • Колаборация с кардиохирург и анестезиолог
 • Перикордиоцентеза под ЕКГ контрол: чрез абокат 18 G свързан със сплинцовка 20 мл пунктираме кожата 1-2 сантиметра под ксофоидния израстък под ъгъл 45 градус спрямо кожата на пациентът, след това насочваме върха на иглата към главата на пациентът в посока лявата скапула, като постоянно се опитваме да аспирираме кръв от перикардният излив. Появата на разширен камерен комплекс и/или аритмии показват че иглата е засегнала миокарда и ттрябва да се отдръпне леко навън. Аспирацията на 20-40 мл ръв оже да ви "купи време" за да доведета пациентът си жив до. болницата. Перикардиоцентезата обаче в условия на спешност е често неуспешна поради образуване на големи ккръвни съсиреци в перикарда, които не могат да бъдат аспирирани.
  • Торакотомия за сърдечна тампонада - това не е техника за спени медици и поради товя няма да я публикувам