Въведение в медицината, симптоми и признаци – ацетонов дъх на пациентът

Обща информация

Ацетоновият дъх на пациентът се наблюдава тогава когато има респираторна елиминация на излишък от кетони в кръвта му. Той е характерният признак на кетоацидозата, която изисква незабавно лечение, за да се предотврати тежкостепенната дехидратация, нереверзибелната кома и смъртта.

Кетоацидозата се развива поради екцесивният катаболизъм на на мазнините с цел осигуряване на целуларна енергия на фона на липса на стабилни въглехидрати за катобизиране. Това състояние се наблюдава най-често когато липсва достатъчно инсулин, за да се транспортират въглехидратите в клетката напр.при захарен диабет или когато запасите от чернодробен глюкоген са изчерпани напр.при ниско въглехидратни диети и малнутриция.

При липса на глюкоза клетките изгарят мазнините по-бързо отколкото ензимите могат да обработят кетоните и киселинните продукти. Като последствие на това кетоните (ацетон, бета-хидроксибутировата киселина и ацетоацетната киселина) акумилират в кръвта и урината на пациента. За да се компенсира кетонемията се развива дишане тип Каусмал, при което въглеродният окис и кетоните се отделят с дъха. Когато този компенсаторен механизъм стане недостатъчен се развива кетоацидоза.

Анамнеза и физикално изследване

Ако пациентът ви не е в тежък метаболитен дисстрес трябва да се снеме задълбочена анамнеза.Трябва да се осведомиме за началото и продължителността на промяната в дишането. Питаме и за увеличена жажда, често уриниране и загуба на тегло; допълнителната симптоматика може да включва и наличието на абдоминални болки и повишена обща уморяемост. Ако пациентът ви е жена, трябва да се осведомите за евентуалното наличие на вагинална кандидоза или вагинално течение. Ако пациентът Ви е диабетик се осведомете за преживян стрес, налични инфекции или евентуално некооперабилност на пациентът към назначената му терапия – това са най-честите причини за появата на кетоацидоза при диабетиците.

Ако пациентът страда от анорексия невроза трябва да се осведомите за състоянието на менталният му статус и трябва да имате и данни за хранителната му анамнеза.

Етиология

Анорексия невроза

Тежкостепенната загуба на тегло се асоциира с анорексия невроза и може да е причина за появата на ацетонов дъх при пациентите, също така тук има и често гадене/повръщане, констипация, непоносимост към студ, а също така и множество кариеси по зъбите на пациентът.

Кетоацидоза

Ацетоновият дъх е признак и на алкохолната кетоацидоза, както и на диабетнтата такава. Наличната симптоматика включва и абдоминални болки, гадене/повръщане и Кусмаулово дишане, което е признак и на тежкостепенна дехидратация. Коремът може да е разтегнат, а чревните тонове намалени. При алкохолната кетоацидоза нивата на плазмената глюкоза са нормални или намалени леко.

Диабетната кетоацидоза се развива по дефиниция постепенно за 1-2 дни. Наличната симптоматика включва освен горепосоченото, така и полидипсия, полиурия и ноктурия; бърз/слаб пулс, ортостатична хипотония, евентуално Кусмаулово дишане, дехидратация, тахикардия, негативна промяна на менталният статус на пациентът (ступор или объркване), а при прогресиране на симптоматиката се развиват кома и евентуално смърт.

Кетоацидозата поради недохранване е живото застрашаващо състояние, което също има постепенно начало. Налични са кахексия и дехидратация; пациентът е брадикардичен.

Лекарствени продукти

Всеки един препарат, който може да предизвика развитието на метаболитна ацидоза като например натриев нитропрусид или салицилати може да бъде причината и за поява на ацетонов дъх при, пациентът който го приема.