Глава ХII – образни изследвания във вътрешните болести – видове ехографско сканиране

B-Mode Utrasaund

 • Това така нареченото "сиво сканиране"
 • Произлиза от "В" = Brigthness/светлост 
 • Липсата на ехогенност се представя като черни петна
 • Силно ехогенните структури се представят като бели петна

Терминология на В-мода сканирането:

 • Ехогенна структура -  бели обекти
 • Анехогенна структура - черни/тъмни обекти
 • Хиперехогенни структури - по-светли в сравнение с останалите структури обекти
 • Хипоехогенни структури - по-тъмни в в сравнение с останалите структури обекти
 • Изоехогенни структури - не се различават съществено по сивота от околните структури

M-Mode Ultrasound 

 • В-мода е показан отляво, а белите линии отразяват ДВИЖЕНИЕТО на тъканите - дясната картинка
 • Вертикалният аксис отраява дълбочината на сканирането
 • Хоризонталният аксис отразява времето за сканиране
 • Този вид сканиране е особено полезен при ехографията на феталното сърце и при кардиоехографията при възрастните пациенти

Color Dopler

 • Измерва скоростта и посоката най-често на кръвта, като са добавени цветове върху изображението на В-мода сканирането
 • Отдясно виждате цветна скала, която дава информация за главната скорост на кръвотока

 

Power Doppler 

 • Метода има по-голяма синзитивност при сканирането на кръвната стаза напр при сканиране на кръвотокав в овариите или тестисите на пациентите
 • Не дава обаче информация за посоката на кръвният ток

 

Spectral Doppler

 • Тук се използва. пулсираща или непулсираща (постоянна) вълнова технология
 • Количествено измерва скоростта на кръвотока през единична точка или по протежение на цялостната интеграционна линия за снанирането, в последният сценарий се ползва постоянната вълнова технология
 • От изключителна полза при кардиоехографиите