Глава ХII – образни изследвания във

 

вътрешните болести – билиарна

 

ехография, основни понятия

Цел на прегледа

·     Установяване евентуалното наличие на жлъчни камъни

·     Идентификация на признаци за възпаление на жлъчният мехур

·     Установяване на евентуалното наличие на сонографския признак на Мърфи

·     Измерване размерите на жлъчният мехур

 

Ранини за сканиране

·     Сагитално сканиране

·     Транзверзално сканиране

·     Сканиране на общият жлъчен поток

 

Нормални размери

·     Дебелина на стената на жлъчният мехур под 3 милиметра

·     Вътрешен диаметър на общият жлъчен поток под 6 милиметра (за всяка декада над 6-тата добавете по 1 милиметър повече, защото с възрастта той се разширява, а след холецистектомия е нормално диаметъра му да е и до 12 милиметра)

Детайли на прегледа

·     Изследваме жлъчният мехур  и в сагиталната и трансверзалната равнина

·     Измерва се предната стена на жлъчният мехур, която е с лице ъм черния дроб

·     При наличие на положителен сонографски прицнак на Мърфи с натиска чрез трансдюцера върху областта на жлъчния мехур пациентът задържа инстинктивно дишането си

·     Установете размерите на общият билиарен дукт. За да направите това първо намерете порталната вена на нивото на порта хепатис. Общият билиарет дукт преминава отпред и директно отгоре на порталната вена. Измерва се най-големият установен диаметър на общия билиарен дукт

·     Обърнете особено внимание на шийката на жлъчният мехур, където може да има малки конкременти, ако установите тази находка завъртете пациента в друга позиция, за да установите дали конкремента е подвижен или не

·     Немобилните конкременти в областта на шийката на жлъчният мехур са първото доказателтво за наличие на остър калкулозен холецистит, но все пак за взимането на финалното диагностично реение са необходими и данни от клиничният прегред и лабораторните изследвания на пациента

·     Малките жлъчни конкременти с размери 3-4 милиметра могат да се установят ехографски, но обикновено те нямат ехографска сянка и не трябва да бъдат обърквани с наличие на неопластичен процес и пациентът да бъде плашен излишно