Пропедевтика на вътрешните болести – 

 

пелвисен преглед на жени

Обща информация

Пелвисният преглед се прилага често за потвърждаване или отхвърляне на различни патологични проблеми при жените.

Обаче не е разумно да се взимат диагностични решения въз онова на бимануалната палпация самостоятелно, а установената патология трябва да се изследва допълнително със съвременните диагностични средства и методи.

Понастоящем пелвисният преглед се използва предимно за целите на скрининга, при все ниската му специфичност и сензитивност за установяване на овариални тумори.

Характеристиките на пациентката като: наднормено тегло, размер на матката и абдоминални белези прявят акуратното изследване много трудно понякога. 

Опитността на лекарят при пелвисният преглед също е от голямо значение, като сензитивността при гинеколозие е близо 70%, а при другите лекари между 54-60%, особено в условия на спешност, което е дало основание за заключението пелвисният преглед да се осъществува предоминантно от гинеколози. 

Ектопичната временност дълго време е била основна патология, която е налагала пелвисен бимануален преглед, но понастоящем това основание също е ревизирано като аргумент.

Ретровагиналният преглед не се препоръчва да бъде извършван рутинно в амбулаторната практика също.