Глава ХII – образни изследвания във вътрешните болести – RUSH изследването

Това е бърз скрининг на пациента, който се осъществява в рамките на 2-4 минути и дава ориентировъчна информация за състоянието на пациентът ви в условията на спешност.

  1. Сърце: първо се осъществява парастернално сканиране по дългата сърдечна ос и полсе апикално 4 камерно сканиране
  2. Долна празна вена: добиваме данни за хидратацията на пациента в динамика - ако долната празна вена е колабирала това означава, че пациентът е дехидратиран
  3. Изглед от точката на Морисън: сканиран се десния бъбрек и част от черният дроб, може да се установи и евент.наличие на десностранен хемоторакс
  4. Аорта:  при всеки хипертоник трябва да се установи и състоянието на абдоминалната аорта - често се наблюдават изненади и тук - трябва да се сканира цялата аорта до бифуркацията й
  5. Пневмоторакс: сканират се и двата оба за евентуалното наличие на пневмоторакс

RUSH сканирането се изполва предимно в условията на спешност, при критично болни/хипотонични пациенти.