Глава VII – спешна медицина –

 

церебрална контузия

Характеристика на патологията

·     Церебралната контузия е най-честата форма на травматичната мозъчна увреда

·     Церебралната контузия най-често се наблюдава в долните и поларни повърхности на фронталните и темпоралните мозъчни отдели

·     Церебралната контузия е следствие от увредата на паренхимните мозъчни съдове, което води до развитие на петехиални мозъчни хеморагии и оток на мозъка

·     Контузията започва от сивото мозъчно вещество и продължава надолу в бялата мозъчна материя

·     Церебрални контузии се наблюдават и вторично – от счупени кости на скулата (примерно) и са асоциирани с други интракраниални наранявания 

Клинични особености на церебралната контузия

·     Обикновено при церебралната контузия има кратковременна загуба на съзнание, като объркването и обтундацията на пациента може да са пролонгирани

·     Фокален моторен дефицит може да се наблюдава ако контузионната област е близко до сензорно-моторният кортекс

·     Повечето пациенти се възстановяват продължително време след настъпването на церебрална контузия и част от тях развиват повишено интракраниално налягане, пост-травматична епилепсия и персистиращи фокални дефицити

·     Възрастните пациенти, алкохолиците и пациентите приемащи орални антикоагуланти са с повишен риск от развитието на мозъчна хеморагия след преживяна церебрална контузия

Радиологични изменения

·     Неконтрастна КТ се ползва в ранният пост-травматичен период

·     Церебралната контузия се визуализира като мултиплени фокални области с ниска или смесена атенуация примесени с области с увеличен дензитет, който отразява наличието на петехиални хеморагии

·     Размера на пораженията орелилра с времето за прогресия на мозъчната некроза и церебралният оток

·     ЯМР е чудесен метод за установяване на мозъчният оток

 

 

 

Терапия на церебралната контузия

·     Протектират се цервикалните прешлени

·     Дава се адекватна на състоянието на пациентът кослородотерапия – трябва да му се стабилизира дишането

·     Ако Глазгоу кома скалата е под 8 – пациентът се интубира от анестезиолог

·     Внимателна опиоидна аналгезия

·     Превръзка на главата, ако е необходимо

·     Манитол венозно в стандартна доза

·     Обсъжда не нуждата от приложението на стероиди/антибиотици - венозно