Въведение в медицината, симптоми и признаци – болка произлизаща от сърцето

Ангина пекторис

Определение

Типична и атипична ангина пекторис

Ангина пекторис, докато не е доказано нещо друго, се предизвиква от миокардна исхемия, която най-често е производна на коронарно артериално заболяване.

Ангин пекторис може да се подраздели на типична и атипична.

При типичната ангина пекторис гръдната болка/дискомфорт е локализирана субстернално и често ирадиира. Болката/дискомфорта се преципитират от физическо/психическо усилие и се успокояват в покой.

При атипичната ангина пекторис болката/дискомфорта е локализиран в лявата част на гръдният кош, не се преципитира от усилия (обикновено) и не ирадиира в повечето случаи; може да продължи минути, но може да продължи и часове,НО НЯМА ЗАСИЛВАЩ СЕ ХАРАКТЕР т.е.не е кресчендо. Не се успокоява и от прием на нитроглицерин за разлика от болката при типичната ангина пекторис. Атипичната сърдечна болка често не е от сърдечен произход.

Стабилна и нестабилна ангина пекторис

Различаването на нестабилната и стабилна ангина пекторис е от голямо клинично значение. При стабилната ангина пекторис болката се провокира от усилия и се успокоява когато пациента е в покой и/или от прием на нитроглицерин.

При нестабилната ангина пекторис болката се появява най-често когато пациентът е в покой, има кресчендо характер, продължава над 20 минути и не се успокоява от прием на нитроглицерин. Патофизиолигично нестабилната ангина пекторис се предизвиква от нестабилитет на атеросклеротична коронарна плака и/ити тромби в коронариите, които не са запишили обаче напълно кръвоносният съд. Рядко нестабилната ангина пекторис се дължи на коранарен вазоспазъм.

Важно е да се знае, че острият коронарен синдром може да е безболков, особено при възрастни пациенти, които имат повишен праг на болката в таламуса и да се прояви само с вегетативна симптоматика като гадене/повръщане, изпотяване и/или диария.

Клинична характеристика на ангина пекторис

Болката при стабилната ангина пекторис е предимно тъпа по характер, а принестабилната остра (като пробождане с нож). Често има атипична болкова проява като „парене“, „притискане“, „мравучкане“ и други усещания.

Ангина пекторис често се придружава от деспнея, която се причинява от пулмоналната когестия, която пък е производна на спада на силата на сърдечното изтласкване породено от миокардната исхемия. Понякога диспнеята може да е единствена проява на ангина пекторис.

Болката при ангина пекторис може да ирадиира както е показано на долната схема.

Специални форми на ангина пекторис

Ангина на Принцметал

 

 Ангината на Принцметал се появява в покой и често е съпроводена с поява на ST-елевации на ЕКГ-то, както е показано по-долу.

 

Ангината на Принцметал се предизвиква от вазоспазъм на една коронарна артерия и затова се нарича още „вазоспастична ангина“.

При около 10% от пациентите обаче коронарните артерии са нормални. Ангината на Принцметал често се придружава от мигрена или феномен на Рейно.

Ангината на Принцетал може да се прояви и под формата на:

·         Нощна ангина поради вазоспазъм от увеличен тонус на вагуса

·         Ангина провокирана от студ/емоции  или генерилазирин вазоспазъм

·         При хипервентилационен синдром може да се развие коронароспазъм и да се появи ангинална симптоматика

Ангина при усилие

Касае се за поява на ангинална симптоматика, която обаче отзвучава ако пациентът продължи да полага физически усилия, а не се засилва от тях. Обяснението на този феномен е отваряне на коллатералната мрежа в исхемичния участък на миокарда.

Ангина пекторис поради хипертрофия на лявата камера

При пациенти с аортна стеноза/артериална хипертония/хипертрофична кардиомиопатия често има ангинална симптоматика при физически усилия – касае се за транзиторна миокардна исхемия причинена от комбинирането на васкуларен нестабилитет на фона на хипертрофирала лява камера, защото тези пациенти са с намален коронарен резерв.

При пациенти с нехипертрофирала лява камера при физически усилия коранарният кръвен ток може да се увели 3-4 пъти над нормалното, но при наличие на левокамерна хипертрофия дори в покой коронарният кръвен ток е увеличен априоре и затова при физически усилия не е възможно да се увеличи още повече да посрещне повишените метаболитни нужди на миокарда.

Ангина пекторис след перкутанна коронарна интервенция

Възможно е до 30 дни след интервенцията ангиналната симптоматика да рецидивира и на кардиограмата да се манифестират исхемични изменения. Причината най-често е реоклузия на стенда, а по-рядко рестеноза на коронарията в областта на стенда поради хипертрофия на интимата й.

Синдром Х - сърдечен

При сърдечният синдром Х пациените имат ангинална симптоматика, но нормални коронарни артерии. Причината вероятно е ендотелна дисфункция.

Angina Coerulea

Диспнеята е водещ симптом при тежкостепенната  пулмонална хипертония. Често пациентите с пулмонална хипертония развиват при физически усилия и ангинална симптоматика, която може да персистира и в покой. Причината е коронарната хипоперфузия в хипертрофиралата лява камера, което води до миокардна исхемия при усилия.

Декубитална ангина

Наблюдава се тежкостепенно коронарно заболяване, когато пациентът легне по гръб се генерира ангинална симптоматика и причината за този феномен е, че увеличеният приток на кръв към сърцето в легнало положение увеличава натоварването на коронариите и миокарда исхемизира в различна степен. Ако пациентът седне в леглото ангиналната симптоматика отзвучава.

Тиха миокардна исхемия

 

Миокардната исхемия, която не предизвиква поява на ангинална симпптоматика се нарича „тиха миокардна исхемия“. Прогнозата на тихата миокардна исхемия е сходна на прогнозата на симптоматичната миокардна исхемия.