37-годишен пациент с придобит имунодефицит (AIDS) се представя клинично с треска, гърчове и негативна промяна в менталният сис статус. Нивото на CD4 е под 50 клетки/мп3. Кое от следните лекарства е най-добрата профилактика на това състояние?

 1. Рифабутин
 2. Триметоприм - сулфамеутоксазол
 3. Пириметамин
 4. Флуконазол
 5. Ацикловир

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Е № 2: ТРИМЕТОПРИМ - СУЛФАМЕТОКСАЗОЛ (Бисептол)

 • Преференциалният препарат за профилактика срещу Пневмоцистис карини и Токсоплазма гондии е Бисептол
 • Ако пациентът е алергичен към сулфонамиди се ползват пириметамин и дапразон, които също са ефикасно
 • Без профилактика ЦНС токсоплазмоза ще се развие при 30-50% от пациентите с имунодефицитен синдром, които са серопозитивни за токсоплазма IgG
 • ЯМР е по сензитивен метод отколкото компютърната томография за установяване на ЦНС лезии на Токсоплазмозата
 • Типичната находка е лезия оградена от мултиплени рингове в мозъчният паренхим
 • Лимфома на ЦНС може да имитира токсопразмозния енцефалит
 • Пациенти с единични лезии, които обаче са серонегативни  или които не реагират на терапия за токсоплазмозна инфекция трябва да бъдат биопсирани
 • При биопсията имунофлуоресценцията ще покаже кистите и тахизотите на токсоплазмозата