Пропедевтика на вътрешните болести

 

–  метаболитна алкалоза

Определение

·     Касае се за процесив организма на пациента, при които ще има първично увеличаване на серумния бикарбонат и намаление на киселините в плазмата му

·     Веднъж развила се метаболитната ацидоза ще еволюира в зависимост от размера на обемното изчерпване при пациента и/или от размера на хипокалемията

Анамнеза

·     От страна на ЦНС: негативна промяна в менталният статус като объркване, ступор или кома

·     Пресинкоп/светобоязън

·     Мускулни крампи, парестезии

·     Палпитации

·     Положителна анамнеза за употреба на някои лекарствени препарати или наркотици

·     Данни за артериална хипертония при пациента с метаболитна алкалоза

Физикален преглед

·     Хипо- или хипертония

·     Ларингоспазъм

·     Тахикардия/аритмии

·     Изолирани карпопедални спазми

·     Положителен признак на Трусо

·     Положителен признак на Хвостек

Диференциална диагноза на метаболитната алкалоза

·     Екзогенни алкалии

o  Натриев бикарбонат

o  Цитрат вкл.и на трансфузии

o  Плазмафереза

o  Антиациди

o  Синдром мляко-алкалии

·     Загуба на киселини

o  Повръщане

o  Назо-гастрална сонда

o  Диуретици

o  Пост-хиперкапнична метаболитна алкалоза

o  Конгенитална хлоридорея

·     Екцесивна генериране  на бикарбонат

o  Артериална хипертония

§ Синдром на Кон

§ Адренална хиперплазия

§ Стеноза на реналната артерия

§ Синдром на Къшинг

§ Синдром на Лидъл

§ 11- или 17-хидроксилазен дефицит

§ Хипокалемия

§ Хипомагнезия

·     Хиперкалциемия

·     Контракционна алкалоза

Първоначални изследвания

·     Първо трябва да се определи дали се касае за първично алкално-киселинно заболяване – бикарбоната трябва да е над 28 милиеквивалента/литър

·     След това се определя адекватността на компенсаторният отговор на организма

o  Нивото на РаСО2 представлява последните 2 цифри на кръвното рН умножени по 100

·     Ако реалната стойност на РаСО2 е по-ниска от изчислената от лабораторията стойност тогава имаме също така насложена първична респираторна алкалоза, а ако нивото на РаСО2 е по-голямо тогава имаме респираторна ацидоза

·     Трябва да се определи също така анийонната дупка

o  Алкалемията увеличава анийонната дупка

o  Анийонната дупка се увеличава с 0.5 милиеквивалента за всяко увеличение на бикарбоната с 1 милиеквивалент на литър

·     Търсим прием на екзогенни алкалии

·     Изследваме уринният хлорат

o  Ако уринният хлорат е под 10: етиологията най-вероятно е поради обемно изчерпване и това е т.нар.салин-реагираща алкалоза

o  Ако урининят хлорат е над 10: тогава най-вероятно се касае за загуба на киселини и това е т.нар.салин – нереагираща алкалоза

o  Ако пациентът е хипертоничен трябва да се изследва и съотношението на плазмен ренин/алдостерон/кортизол

o  Ако пациентът не е хипертоничен: уринен калций, плазмен магнезий и нива на калия в плазмата

 

За да бъде поддаржана метаболитната алкалоза се нуждае или от обемно изчерпване на пациента напр.кръвозагуба или от наличие на хипокалемия