Глава ХII – образни изследвания във

 

вътрешните болести – основи на

 

абдоминалната ехография

 

Точки за изследване при абдоминална ехография

А1-А4 се ползват за бърза ориентация

·     А1 – субксифоидна: сърце, долна празна вена и аорта – маркера на трансдюцера трябва да сочи надясно; перикарда е хиперехогенен, а перикардното пространоство е хипоехогенно и е разположено между сърцето и перикарда, нормално има минимално количество перикардна течност; фалшиво положителни резултати: данни за перикарден излив и мастни натрупвания в епикарда на сърцето

·     А2 – дясна средна към задна аксиларна линия на ниво на 7-мо интеркостално пространство: черен дроб, бъбрек, диафрагма, бял дроб и черва (точка на Морисън)

·     А3 -  лява средна към задна аксиларна лини на ниво 7-мо интеркостално пространство: бъбрек, далак, диафрагма, бял дроб и черва

·     А4 – супрапубисно: пикочен мехур, матка и черва

А5 – средна аорта: аорта, долна празна вена и панкреас

А6 – дясна задна субкостална предна аксиларна линия и трансторакално:: черен дроб, жлъчен мехур и диафрагмата

 

А7 – лява субкустална предна аксиларна линия и трансторакално: слезка и диафрагмата

 

 

Тип на трансдюцера и ориентацията му

Карвилинеарен трансдюцер, 2-5 мегахерца мощност

Маркера на трансдюцера  трябва да сочи към главата на пациента

Позиция на пациента: легнал по гръб, а ръцете му са вдигнати към главата

Субксифоиден достъп

Пациентът е легнал по гръб. Трансдюцера е на точка А1 и лъча му сочи към лявото рамо на пациента, а маркера сочи към дясното му рамо.
Визуализира се: черен дроб, сърце и долна празна вена.
Може да се установи перикарден излив или сърдечна тампонада
Перикарда е хиперехогенен, перикардното пространство е анехогенно или хипоехогенно и се намира между перикарда и сърцето, нормално съдържа малко количество перикардна течност. Фалшиво позитивно може да се види плеврален излив или че епикарда е омазнен.


Перикарден излив - жълтата стрека

При остро развилият се перикарден излив малко количество перикарден излив може да доведе до тежък хемодинамичен срив.
При сърдечна тампонада има колапс на лявото предсърдие и съответната камера.На долната снимка е показана сърдечна тампонада, при която са колапидали дясното предсърдие и дясната камера.