Пропедевтика на вътрешните

 

болести – телесен хабитус

 

 

Има три типа телесен хабитус:

1.     Нормостеничен (мезоморфен) – това е нормалният човешки хабитус

2.     Астеничен – характеризира се с елонгиран гръден кош и слаба мускулатура

3.     Хиперстеничен хабитус (пикничен или ектоморфен)