26 годишна пациентка се оплаква от ранно засищане при нахранване. Като минали заболявания съобщава за ректален пролапс и кървене от горния отдел на гастроинтестиналният си тракт.

Каква е диегнозата ?

 1. Синдром на Ehlers - Danlos
 2. Cutis laxa
 3. Ostegenesis imperfecta
 4. Congenital contractural arachnodactyly
 5. Marfan syndrome 

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР Е № 1

Синдрома се характеризира с високоеластична съединителна тъкан, като съществуват 15 разновидности на патологията.

При 90% от пациентите се касае за автозомно доминантно унаследяване.

Кожната еластичност, както и ставната хиперфлексибелност се наблюдават при 90% от пациентите.

Пациентите са предразположени към развитието на следната патология:

 • Гастроинтестинални болести на мотилитета
 • Висцерални дивертикули
 • Пролапс на митралната клапа - до 50% от пациентите
 • Дилатация на аортният орен
 • Сколиоза
 • Дегенеративен артрит
 • Пневмоторакс
 • Дилатация на пулмоналната артерия
 • Ангина пекторис