Въведение в медицината, анамнеза – 

 

 професионална анамнеза

 

 

·  Месторождение на пациента – това оказна влияние върху определени патологии напр.Балканска ендемична нефропатия

·     Диетарни навици

·     Домашни любимци ?

·     Хобита на пациента ?

·  Домашни условия на живот вкл.расата на домашните прислужници (ако има такива)

·     Месторабота, настояща и минала