Въведение в медицината, анамнеза –

 

анамнеза на миналите заболявания

 

 

·     Наблюдавани ли са подобни симптоми в миналото

·     От какви хронични заболявания страда пациентът

·     Рецидиви/екзацербации на хроничните му заболявания – честота на рецидивите

·     Предишни хоспитализации

·     Хирургични операции – повод за тях

·     Редовни имунизации ?