Пациентът развива горепосочените лезии 2 седмици след рязане на дърва в гората. Ако останат нелекувани тези лезии крият риск от развитие на следната патология с изключение на:

 1. Треска, лимфаденопатия и менингит
 2. Кардит
 3. Исхемичен колит
 4. Парализа на краниални нерви
 5. Артрит

ОТГОВОР: - верният отговор, е че това е Лаймска болест и описността не е от развитие на исхемичен колит

 • Най-висока честота на патологията през пролетта и лятото
 • Кърлежът трябва да е проникнал в човека за по-голям период от 24 часа, за да се развие трансмисия
 • Стадий 1: наблюдава се 30 дни след инфекцията и се проявява с erythema chronicum migrans в 80% от пациентите и допълнително се развиват траска, лимфаденопатия и менингит; еритемата изчезва след 4 седмици
 • Стадий 2: развива се седмица след стадий № 1, като неврологични аномалии се наблюдават при около 15% от пациентите, а кардит при около 10% от пациентите
 • Стадий 3: развива се месеци/години след инфекцията, артрит се наблюдава при 50% от пациентите, които не са лекувани
 • Ранно стадийните изменения се повлияват добре от приложението на: Доксициклин, Амоксицилин или Цефуроксим
 • Неврологичните/кардитните изменения се лекуват чрез приложение на високи дози от Цефтриаксон или Пенецилин G