Диференциална диагноза, обща –

 

диференциална диагноза на

 

аксиларното подуване

Класификация

Най-добрата класификация на аксиларното подуване е анатомичната такава:

·     Кожа и подкожни тъкани

o  Абсцеси

§  Остри

§  Хронични

o  Допълнителна млечна жлеза/жлези

o  Липоми

·     Лимфни възли

o  Остър аденит

o  Хроничен аденит – най-често туберкулозен

o  Лимфоми

o  Вторични малигнени депозити

·     Гръдна стена

o  Студени абсцеси

o  Тумори

§  Бенигнени

§  Малигнени

·     Аксиларни кръвоносни съдове

o  Аксилана аневризма

§  Травматична

§  Субакутен бактериален ендокардит

Основната причина за подуването на аксиларната област е увеличението на лимфните възли в нея.

Острият аксиларен лимфаденит може да е следствие и на кожна инфекция, в областта която се дренира от аксиларните лимфни възли и това еблостта от над пъпа отпред до нивото на сакралните прешлени отзад по гърба на пациента.

Метастазите в лимфните аксиларни възли са рядкост, но виртуално погледнато всеки един тумор независимо от неговата локализация може да метастазира в аксиларните лимфни възли, но най-често това е карцинома на млечните жлези при жените, както и кожните тумори (предимно меланом).

Остри аксиларни абсцеси

Те се разпознават лесно чрез добре дефинираните от древността признаци на възпаление, обикновено се придружават и от признаци на системна интоксикация. Движенията на придлежащата ръка са затруднени също така. Най-честият причинител е Стафилококус Ауреус, но се наблюдават и анаеробни причинители. Източника на инфекцията може да е както възпаление на нокът на ръката, така и синузит. Често се развива аксиларен емпием (empyema necessitans). Понякога се налага извършване на КТ на аксилата за прецизиране на диагнозата.

 

Туберкулезен аксиларен абсцес

Тук имаме флуктуиращ, но нечувствителен на палпация аксиларен тумор (студен абсцес). Наличието на ТБЦ аксиларен абсцес означава почти винаги наличие и на костна туберкулоза локализирана и в горните торакални прешлени. Студеният туберкулозен абсцес може да се прехвърли към гръдната стена и тогава започва да се наблюдава флуктуация, поради локализация и дистрибуция в интеркосталните пространства. Рядко студен абсцес се развива след БЦЖ имунизация.

Допълнителни аксиларни млечни жлези

Рядко жените (предимно) се представят клинично с мекотъканни, субкутанни максиларни туморни маси, които наподобяват липом, но на практика са допълнителни млечни жлези. Това подуване започва в пубертета, едновременно с развитието на вторичните полови признаци на пациентката, а внимателният оглед доказва наличието и на гръдна ареола със зърно (често в рудементирал вид).

Аксиларни тумори

Първични аксиларни тумори

Най-честият аксиларен тумор е липома, който обаче може да е с големи размери.

Той нараства бавно с годините и притиска пекторалната мускулатура.

 

Уви обаче при аксиланият липом всяка мастна клетка може да образува микрокиста и тази патология е известна под наименованието “cystic hygroma axcille”.Наблюдава се често още от раждането на пациента. Най-често липома е разположен по медиалната аксиларна линия. Ако произлиза от хрущяла на ребрата тумора се нарича не липом, а ХОНДРОМ.

Аксиларна аневризма

Асиларната аневризма е рядко срещана патология и е предоминантно посттравматична.

Туморната маса тук е пулсираща, защото е засегната аксиларната артерия.

 

Ако липсва положителна анамнеза за травма трябва да мислим за БАКТЕРИАЛЕН ЕНДОКАРДИТ.